Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaisten korkeakouluopinnot ja työelämätaidot

Tämän case-esimerkin tavoitteena on ollut suunnitella malli, jonka mukaan lukiolainen pystyy opinnollistamaan työssä käymisen lukion aikana sekä kohdentamaan korkeakoulujen opintotarjontaa lukiolaisille LOPS2021 prosessin mukaisesti. Case-esimerkin kuvaus: Ylivieskan lukiossa aloitettiin keskustelut siitä, miten nuoria voidaan opinnollistaa heidän lukioajan työssäkäyntinsä ohella yhdessä Ylivieskan yrittäjien hallituksen ja Ylivieskan Teknologiakylä YTEK:n kanssa. Korkeakouluyhteistyöstä keskusteltiin Oulun yliopiston, OAMK:n ja Centria […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: katse tulevaan – kehittyvä ja uudistuva ote jatko-opintoihin ja työelämään

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu kehittyvän ja uudistuvan otteen jatko-opintoihin. Lisäksi tavoitteena on luoda alueen yrittäjistä verkosto, jonka myötä yhteistyötä alueen yrittäjien ja lukion välillä voisi kehittää; työpaikkoihin voisi mennä joko töihin tai tutustumaan paikan päälle. Lisäksi elinkeinoelämän edustajia on tarkoitus pyytää vierailemaan lukiolla. Tarkoituksena on lisätä urasuunnittelua ja jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja korkeakoulusta. […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: yritysideakilpailu – miten perustaa oma yritys?

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät yritystoimintaa ja sen perustamisedellytyksiä eri tekijöiden näkökulmasta. Case-esimerkin kuvaus: Kisaan osallistutaan 2-4 hengen ryhmissä. Yrittäjät järjestävät alkuinfon ja muutama yrittäjä kertoo oman yrittäjätarinansa. Tämän jälkeen tapahtuu kilpailun esittely ja tehtävänanto. Opiskelijat saavat hetken pohtia, olisiko heillä jokin ajatus tai idea, jonka ympärille yrittämistä voisi lähteä kokeilemaan. Yritysideaa pohtiessaan […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: ammattikirjasto

Tämän case-esimerkin tavoite on, että opiskelijat näkevät, miten erilaisia polkuja opettajat ovat päätyneet tähän työhön. Samalla he voivat huomata, että opettajatkin ovat tavallisia ihmisiä ja heihin päästään kurkkaamaan opettajaroolin ulkopuolelta. Case-esimerkin kuvaus: Jokainen osallistuva opettaja suunnitteli ja piti 15 min (vaihtoineen) esityksen omasta elämän, opiskelujen ja uran taipaleestaan. Opiskelijat kiersivät kuuntelemassa opettajien esitykset, välissä oli […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaiset yrityksiin – suora ja systemaattinen kontaktointi

Tämän case-esimerkin tavoite on kohtauttaa lukion opiskelijat ja paikalliset yrittäjät, ja siten madaltaa kynnystä lukiolaisille kysyä myöhemmin kesätyö-, harjoittelu- tai työpaikkaa paikallisesta yrityksestä. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n ja Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hanketoimijat kehittivät ”Kesätöitä lukiolaisille -kysely” toimintamallin, jota pilotoitiin Nivalan lukiossa keväällä 2021. Case-esimerkin kuvaus: Pilotoinnin käynnistämiseksi hankkeen elinkeinoelämän edustajat toimittivat listan paikallisista yrityksistä lukiolle. […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: projektiviikko

Tämän case-esimerkin tavoite on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen sekä edistää opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin. Toiminta toteutetaan siten, että myös paikalliset yritykset saisivat hyötyä mahdollisimman paljon. Case-esimerkin kuvaus: Case-lukiossa toteutetaan joka kevätlukukauden aikana perinteinen projektiviikko. Projektiviikon teemana voi olla esimerkiksi työelämätaidot ja yrittäjyys. Projektiviikko on kestoltaan 30 tuntia ja sen sisältöön on kohdelukiossa […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaisten työharjoittelu

Tämän case-esimerkin tavoitteena on lukioiden keskinäisen sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa tehtävän EKKY-yhteistyön edistäminen toimintamallilla, jossa lukoissa on aloitettu toisen vuoden opiskelijoiden kolme päiväinen työharjoittelu. Mallia pilotoitiin lukiossa syksyllä 2021, ja toimintamallin tarkoituksena on kohtauttaa lukioiden opiskelijat, paikkakunnan yritykset ja Oulun yliopisto. Case-esimerkin kuvaus: Pilotissa oli mukana lukion lisäksi paikallinen Kasvun tie yrittäjyyteen -hanke sekä […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: yrittäjyysleiri

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että lukion opiskelija osaa ideoida kestävää kehitystä edistävän asiakaslähtöisen liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia ja kuvata liiketoimintamallin. Opiskelija ymmärtää yrityskuvan merkityksen ja osaa suunnitella markkinointia. Opiskelija osaa arvioida liikeidean edellyttämiä taloudellisia ja toiminnallisia resursseja, toiminnan riskejä ja mahdollisuuksia sekä laatia SWOT-analyysin. Opiskelija esittelee idean mahdolliselle yhteistyökumppanille. Case-esimerkin kuvaus: Aluksi opiskelijat ryhmäytetään. […]

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: kemian alan yritykseen tutustuminen

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että kemian opintojen merkitys konkretisoituu, kun pääsee todellisuudessa näkemään, mihin sitä voidaan hyödyntää ja millaisiin ammatteihin ja työpaikkoihin kemian osaajat voisivat työllistyä. Samalla alueen yritystoimintaa tehdään tutuksi, jotta opiskelijat huomaisivat myös oman kotiseudun työllistymismahdollisuudet. Kemian osaajia tarvitaan teollisuudessa monella eri alalla. Case-esimerkin kuvaus: Haapajärven lukion kemian 4. kurssin opiskelijat vierailivat lokakuussa […]