Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -teemapäivä

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan tekemisen kautta. Kokonaisuus rakentuu kolmesta osasta: itsenäisesti tehtävästä ennakkotehtävästä, tapahtumapäivästä ja itsenäisesti tehtävästä loppuraportista. Ennakkotehtävä tehdään ennen kyseistä päivää. Loppuraportti tehdään päivän lopuksi. Tapahtumapäivä sisältää yhteisen aloituksen, inspiroivia yrittäjätarinoita ja yhden yhteisen tilannepäivityksen. Opintojakson toteutus tehdään pääsääntöisesti digitaalisesti, hyödyntäen jaettua digitaalista oppimisympäristöä, esimerkiksi ItsLearning-ympäristöä. Tarvittaessa tehtävänannot ja […]

Innovaatiopäivä

Innovaatiopäivässä opiskelijat pääsevät kehittämään uusia ideoita, työskentelemään tiimeissä uusien ihmisten kanssa ja ratkaisemaan oikean elämän toimeksiantoa. Tavoitteena on oppia innovaatioprosessin vaiheita ja tiimityöskentelytaitoja. Innovaatiopäivää voi hyödyntää esimerkiksi uusien opiskelijoiden tiimiyttämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Kokonaisuuden voi toteuttaa yhtenä kokonaisena tai kahtena puolikkaana päivänä. Materiaalipaketti sisältää kokonaisuuden seitsemän tehtävää, niiden tehtävänantovideot ja työskentelypohjat. Kokonaisuus soveltuu sekä lukioon […]

Liikelahjaprojekti

Oppijat pääsevät kehittämään ryhmissä uusia tuotteita osana liikelahjaprojektia. Kokonaisuus rakentuu ideoinnista, prototyypin suunnittelusta ja valmistamisesta, liikeidean miettimisestä ja sen esittelystä myyntipuheen avulla. Kokonaisuus huipentuu tilaisuuteen, jossa oppilaat esittelevät ideansa muille. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi kahden tai kolmen päivän aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Esimerkkiprojektina tässä esitellään jokiaiheinen liikelahjaprojekti, jossa oppilaat kehittivät jokiaiheisia […]

Työelämä- ja yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan työelämän ja yrittäjyyden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus jakautuu kahteen osioon, jotka ovat työelämä ja yrittäjyys, ja nämä oppituntien mittaisiin alateemoihin. Sisältöjä ovat mm. oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, liikeidean suunnittelu ja esittely. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi kolmen päivän aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, […]

Yrittäjyysaiheinen teemaoppitunti

Oppijat saavat kosketuksen yrittäjyyden aloittamisen prosessiin tämän intensiivisen oppitunnin kautta. Kokonaisuus rakentuu useasta pienestä tehtävästä, joiden kautta tutustutaan liikeidean suunnittelun ensimmäisiin vaiheisiin. Sisältöjä ovat mm. ideointi, liikeidean muodostaminen ja esittely. Kokonaisuuden aikana oppilaat ideoivat liikeidean ja esittelevät sen muille. Kokonaisuuden voi toteuttaa osana MOK-projektia tai erillisenä teemaoppituntina yrittäjyydestä. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit […]

Yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan yrittäjyyden ja innovaatioiden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus rakentuu yhteensä 10 teemasta. Sisältöjä ovat mm. yrittäjyys, ideointi, markkinointi ja myyntipuhe. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi viikon aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit sekä tehtävänannot ja -pohjat. Kesto/laajuus Valmis materiaalipaketti sisältää noin 20 x […]

Kolmen minuutin innovointi

Oppijat pääsevät harjoittelemaan luovuuttaan ja ideointitaitojaan kolmen minuutin innovointiharjoituksessa. Harjoituksen tavoitteena on näyttää oppijoille, että innovointia ja ideointia voi harjoitella ja oppia. Harjoitus sopii erinomaisesti esimerkiksi oppitunnin alkuun tai luovuutta vaativan projektin aloitukseen. Harjoituksessa oppijat työskentelevät pienissä ryhmissä ja kehittävät liikeideoita minuutissa tietylle kohderyhmälle. Lopuksi kaikista kehitetyistä ideoista valitaan äänestyksellä parhaat, joille keksitään myyntipuheet. Kesto/laajuus […]

Kaupunkileikki

Kaupunkileikissä varhaiskasvatusympäristöön luodaan pienoiskaupunki, jossa on lasten ideoimia ja toivomia “liikkeitä” (esimerkiksi kauppa, kampaamo, korjaamo, lääkäri). Lapset ovat leikissä asiakkaina tai töissä, maksaminen tapahtuu leikkirahalla. Leikissä voidaan soveltaa laaja-alaisen oppimisen käytänteitä. Kaupunkileikissä voidaan sitouttaa useita varhaiskasvatussuunnitelman orientaatioita sekä digitalisaation, kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen tavoitteita. Kesto/ laajuus Hieman pidempi leikki. Kaupunkiympäristön voi jättää esimerkiksi viikoksi paikoilleen, […]

Maitopurkista moneksi -tehtävä

Lapset pääsevät käyttämään luovuuttaan, harjoittelemaan muiden kanssa työskentelyä ja hyödyntämään kädentaitojaan maitopurkista moneksi -tehtävässä. Kokonaisuudessa lapset jaetaan pienempiin ryhmiin, ja heidän tehtävänänsä on suunnitella tyhjästä maitopurkista uusi tuote. Suunnittelutyön lisäksi lapset voivat miettiä esimerkiksi tuotteen hintaa, ympäristövaikutuksia ja harjoitella myyntiä. Kokonaisuuden lopussa kaikki ryhmät pääsevät esittelemään ideansa tuotteen ja myyntipuheen avulla. Kesto/laajuus Kokonaisuudesta voi rakentaa […]